Statuten

Coöperatieve Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht
U.A., gevestigd te Maastricht.

Laatste statutenwijziging d.d.29 oktober 2014, verleden voor mr.T. Lammertsma, kandidaat-notaris te Maastricht.