notulen boz, 4 april 2017

Notulen BOZ

04-04-2017

 

Aanwezig:       Fred van Tankeren (voorzitter), Gilbert Heuts (uitvoerder), Monique Prévoo (notulist), Linda Paes

Afgemeld:       Charlotte Nauta, Jan Mooij (opzichter), Gerrie Goossens

 

1.Vaststellen agenda

Note: sommige zaken worden volgende keer besproken als opzichter terug is

 

 1. Notulen van 21-03-2017

Met enkele kleine wijzigingen aangenomen.

 

 1. Post

Facturen:

Fa Mertens                  9e termijn                                                        € 5300,-

Meijers assurantie       maand verz premie                                         € 424,-

Fa Heuts                      materialen                                                      € 109,-

7/03 t/m 04/04                                                € 1883,-

Post:

-Reactie van RS 9A

-Van L. Willems bericht over beveiliging

-bevestiging Ron Possen 25-04 bijeenkomst MJO

 

 1. Grote klussen waaronder badkamers, binnenschilderwerk, etc

Badkamers: Badkamer W&W 14B is afgerond maar nog niet opgeleverd, afspraak met Sander liep spaak, nieuwe bewoner moet zich melden.

Id 24 B en 24 C : schimmelvorming door verflagen heen, afspraak met Jan M en Sander dat het opnieuw geverfd wordt, er zijn geen lekkages!

 

Trappenhuizen: De Bron is geschilderd, nog beetje bijwerken

Vloerbedekking Jasmijn ligt, moet nog afgewerkt; die van Kwartel is klaar.

Lampen trappenhuis bij De Bron: moet nog afgewerkt

Dakgoten: 2 en 4 Ilios nog niet begonnen

 

 1. Opzichter, mutaties

Mutaties:

 • Gilbert zal op secretariaat overleg hebben met nieuwe huurder W&W 14B
 • Id 20B eindopname 29 april (gilbert zal privé helpen met vloerbedekking er uit halen)

 

 1. uitvoerder, klachten

Met Andre Koch rondgang bij bewoners over timmerwerk

– Koch had contact met Rs 11C over tochtproblemen, kieren worden gedicht.

– L. Willems wil extra beveiliging (balkondeuren begane grond)

-Cluster Kwint lekkage in waterleiding, WML is komen kijken maar blijkt in huis te zitten, hiervoor             moet Nilwik ingeschakeld worden

– Thembi verstopping in WC, Rions kwam voor onderzoek, verstopping spontaan opgelost, Rions bleek na camera-inspectie de WCpot niet goed teruggeplaatst te hebben

-intercomprobleem bij Cluster Acht, Gilbert is hier mee bezig, de intercomspecialist laat op zich wachten..(4 weken)

– Vandaag inspectie door Gemeente Maastricht van brandveiligheid bij Thembi, geconstateerd dat boven de ketel iets beter moet worden beveiligd (afgetimmerd) en noodverlichting/vluchtroutes moeten vervangen. (is dit laatste iets voor BOZ of voor huurders?)

 

 

 1. offertes

 

 1. Bestuur /alv

Jaarverslag en jaarcijfers onderhoud VWM worden behandeld op ALV 13 april

 

 1. Actualiseren Actie lijst

We beginnen met een schone actielijst.

 

 1. Rondvraag & sluiting

-BOZ mist Gerrie

-doucheputje mag bij verstopping NIET opengeschroefd worden, dan valt sifon er uit! dit moet gemeld aan de bewoners, er moet een zeefje in.

 

Volgende vergadering dinsdag 18 april 2017 om 20.00 uur.

 

 

Actielijst

 

 

 

datum af vóór Actiepunt door

 

Aandachtspunten, nog te bespreken